Košarica
 ()

INFORMACIJE O PRIVATNOSTI

– na snazi od 25. svibnja 2018-e –

1. Uvod

1.1. Željeli bismo vas obavijestiti o informacijama koje treba znati o upravljanju podacima tvrtke metaloBox d.o.o.

1.2. MetaloBox d.o.o. (Dr.Ivana Novaka 38, 40000 Čakovec, u daljnjem tekstu: davatelj usluga, voditelj obrade podataka) kao voditelj obrade podataka, priznaje ovo pravno priopćenje kao obvezno. Obvezuje se da će osigurati da su sve aktivnosti vezane za upravljanje podacima sukladne sa zahtjevima navedenim u ovom pravilniku i važećim zakonima.

U vezi s obradom podataka usluga MetaloBox d.o.o. koje su dostupne na www.metalobox.hu pravila privatnosti podataka su stalno na raspolaganju na https://www.metalobox.hr/cookie

1.3. MetaloBox d.o.o. zadržava pravo u bilo koje vrijeme na izmjenu ovog prospekta.

1.4. 1.4. Ako imate bilo kakvih pitanja, koja iz ovog priopćenja nisu jasna, pišite nam na adresu E-pošte info@metalobox.hr ili na poštansku adresu (Dr.Ivana Novaka 38, 40000 Čakovec).

1.5. Ove informacije o privatnosti sadrže bitne informacije o upravljanju Vašim osobnim podacima. Osobnim unosom podataka, slažete se s uvjetima ovih informacija o privatnosti. Molimo pogledajte informacije o zaštiti podataka na redovitoj osnovi, i u slučaju ako su prilikom davanja osobnih podataka druge informacije o privatnosti bile na snazi. Izmjenu informacija o privatnosti objavit ćemo na našim Internetskim stranicama. Molimo s pozornošću pročitajte podebljani dio teksta s odredbama informacija o privatnosti, jer sadrže bitne odredbe za rukovanje vašim osobnim podacima.

1.6. Naša Internetska stranica: www.metalobox.hr (u daljem nastavku: „Internetska stranica”)

Ako se rukovanje podacima obavi na nekoj od Internetskih stranica, onda ste uporabom Internetske stranice Vi prihvatili uvjete koji su opisani u ovom formularu zaštite podataka, neovisno od Vaše eventualne registracije na Internetskoj stranici.

1.7. Ova informacija privatnosti odnosi se isključivo na osobne podatke Dotičnih, obzirom na to, da se podaci pravnih osoba ili drugih organizacija ne kvalificiraju kao osobni podatci.

1.8. u odnosu na zaštitu podataka, primjenjuju se sljedeći propisi:

 Uredba Europskog parlamenta i Vijeća (EU) 2016/679 (Opća uredba o zaštiti podataka, poznata kao GDPR) možete pročitati u tekstu propisa:

Tekst uredbe možete pročitati ovdje: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN

 Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018) (u daljnjem tekstu: Zakon o provedbi). Tekst se može naći ovdje:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_05_42_805.html

2. Podaci voditelja obrade podataka

Ime: MetaloBox d.o.o.

E-pošta: info@metalobox.hr

Telefon: +385 40 384-544

Sjedište: Dr.Ivana Novaka 38, 40000 Čakovec

Matični broj: 070086619

Porezni broj: 91253344513


3. Opće informacije

3.1. Prvenstvena pravna osnova društva MetaloBox d.o.o. (u daljnjem tekstu: metaloBox) za rukovanje podacima je dragovoljna suglasnost Dotičnog. Rukovanje podacima koji se zasnivaju na suglasnosti Dotičnog može se bilo kada povući, međutim, ovo se ne odnosi na pravnu opravdanost rukovanja podacima prije povlačenja suglasnosti.

3.2. Dotični je odgovoran za istinitost i točnost datih osobnih podataka. MetaloBox neće provjeriti vjerodostojnost navedenih podataka. MetaloBox nije odgovoran za obradu krivih ili neistinitih podataka, niti za štetu koja je nastala Dotičnom ili trećoj osobi zbog krivih ili neistinitih podataka koje je dao Dotični. MetaloBox ne preuzima odgovornost niti u slučaju ako se po pitanju poslovne sposobnosti Dotičnog metaloBox prevare.

3.3. Davanje suglasnosti

a) U slučaju Internetske stranice uporabom Internetske stranice, i registracijom na Internetskoj stranici odnosno davanjem osobnih podataka na ostali način,

b) u svim drugim slučajevima na način koji se može potvrditi (na papiru, pismeno, u elektroničkom pismu, preko faksa, pomoću video i/ili tonskog zapisa, i sl.).

3.4. U slučaju maloljetnog Dotičnog ispod 14 godina koji nema poslovnu sposobnost, samo zakoniti staratelj Dotičnog može dati osobne podatke u ime Dotičnog. Za davanje osobnih podataka Korisnika koji nema pravnu sposobnost, potrebna je izjava zakonitog staratelja. Potpisana izjava se može dostaviti osobno, odnosno poštom, E-poštom, ili faksom, metaloBox-u, odnosno, izjava se može dati i na drugi način koji se može također potvrditi (npr. pomoću video i/ili tonskog zapisa).

3.5. Maloljetna osoba s ograničenom poslovnom sposobnošću, koja nije napunila 16. godina treba u cilju obrade osobnih podataka da ima datu suglasnost zakonitog staratelja maloljetnika.

3.6. Rukovanje podataka maloljetne osobe s ograničenom poslovnom sposobnošću, koja nije napunila 16. godina u cilju davanja pravno važeće suglasnosti (odnosno, davanje osobnih podataka za registraciju ili za neki drugi način) nije potrebna suglasnost ili naknadna suglasnost zakonitog staratelja. Ovaj Dotični, ovisno o načinu preuzimanja podataka može dati suglasnost za rukovanje podacima.

3.7. Suglasnost Dotičnog se smatra datom, ako Dotični svoje osobne podatke javi preko pravne osobe koja ga zastupa, prilikom registracije na Internetskoj stranici, u vezi podataka koje je dao, odnosno predao za objavljivanje.

3.8. Osobni podaci koje je metaloBox stavio na raspolaganje – u nedostatku drukčijih propisa – može dati samo u cilju koji je opisan u ovim informacijama, i obrađuje se u mjeri i do ostvarivanja cilja.

3.9. metaloBox ne vrši stvaranje računa.


4. POJEDINO RUKOVANJE PODACIMA

a) PRODAJA metaloBox PROIZVODA

Dotični Fizička lica i tvrtke koje kupuju metaloBox proizvode.

Cilj obrade podataka Povodom proizvoda koje metaloBox prodaje za Dotičnog, sklapanje ugovora, djelomične zadaće povezane s ispunjavanjem, sklapanje ugovora (npr. transport, fakturiranje i sl.).

Ispunjavanje obveza fakturiranja i pohrane računa.

Krug obrađenih podataka Ime*, podaci firme*, adresa*, broj telefona *, naziv naručenog proizvoda*, i tehničke informacije povezane s isporukom naručenog proizvoda (npr. broj klijennta, naziv naručenog proizvoda, iznos pretplate, dostupnost poštanskog faha i sl.).

Pravna osnova obrađenih podataka Ispunjavanje ugovora

Ispunjavanje pravne obveze, izdavanje i čuvanje računovodstvenih faktura.

Izvršitelj obrade podataka Gemini-IT d.o.o., Had ulica 1-3, 8000 Szekesfehervar

Bázis Knjigovodstveni Ured d.o.o., Laktanya Javnost 30/A, 2900 Komarom

Razdoblje obrade podataka Evidencija podataka kupovine: neograničeno.

Kupoprodajni ugovori i fakture: 8 godina od konca pretplate, prema obvezama čuvanja knjigovodstvenih spisa, međutim, u nedostatku suglasnosti za ovo razdoblje metaloBox podatke neće koristiti za druge svrhe.

Ako je Dotični dao suglasnost za pronalazak poslovnih mogućnosti, onda u daljnjem tekstu vidi točke j) i k).

Ostalo Potrebno je davanje podataka označenih s *-om u cilju sklapanja ugovora. Ako ne date ove podatke, onda metaloBox ne može sklopiti pretplatnički ugovor s Vama, odnosno, ne može pružiti ostale usluge.

Razdoblje obrade podataka Evidencija podataka kupovine: neograničeno. 

Kupoprodajni ugovori i fakture: 8 godina od konca pretplate, prema obvezama čuvanja knjigovodstvenih spisa, međutim, u nedostatku suglasnosti za ovo razdoblje metaloBox podatke neće koristiti za druge svrhe.

Ako je Dotični dao suglasnost za pronalazak poslovnih mogućnosti, onda u daljnjem tekstu vidi točke j) i k).

Ostalo Potrebno je davanje podataka označenih s *-om u cilju sklapanja ugovora. Ako ne date ove podatke, onda metaloBox ne može sklopiti pretplatnički ugovor s Vama.

b) DRŽANJE U POGONU I UPORABA INTERNETSKIH STRANICA, REGISTRACIJA, USLUGE KOJE SE MOGU KORISTITI NAKON REGISTRACIJE, KUPOVINA U WEBSHOP-U

Dotični Posjetilac metaloBox Internetske stranice, odnosno osobe koje ovdje predaju narudžbe, kupci proizvoda iz webshop-a.

Cilj obrade podataka održavanje u pogonu usluga koje su dostupne preko Internetske stranice, stvaranje registracije, identifikacija korisnika, kupovina.

Krug obrađenih podataka Ime*, adresa E-pošte*, podaci tvrtke*, telefon* ostali osobni podaci, koje Dotični daje tijekom uporabe Internetske stranice, i koji se daju ovisno od njenih svojstava.

Pravna osnova obrađenih podataka Suglasnost

Izvršitelj obrade podataka Davatelj usluga hostinga

Razdoblje obrade podataka Registracija, ili do brisanja sadržaja koje je Dotični dao, odnosno, do povlačenja suglasnosti. Ako je Dotični dao suglasnost za pronalazak poslovnih mogućnosti, onda u daljnjem tekstu vidi točke j) i k). 

Ostalo Podaci označeni s*-om su potrebni su za slanje kataloga. Ako ne date podatke, ne možete naručiti i tražiti katalog.

Povodom podataka koji se prikupljaju tijekom pretraživanja po mreži, vidi informacije o kolačićima.

c) SLANJE BILTENA

Dotični Osobe koje se prijavljuju na biltene raznih internetskih stranica.

Cilj obrade podataka Slanje E-pošte o sadržajima koji se objavljuju na Internetskoj stranici

Krug obrađenih podataka Ime*, adresa E-pošte *,

Pravna osnova obrađenih podataka Suglasnost

Izvršitelj obrade podataka Pružalac usluge slanja masovne E-pošte: The Rocket Science Group, LLC-t (675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308) – Mailchimp Uporaba aplikacije za slanje E-pošte

Dizajn Internetske stranice: Melkweg Digital d.o.o, Pacsirtamező ulica. 41-43. 50. 1036 Budimpešta

Razdoblje obrade podataka Do povlačenja suglasnosti

Ostalo Podaci označeni s*-om su potrebni su za naručivanje usluge. Ako ne date podatke, metaloBox ne može slati biltene.

d) IZRAVNO NALAŽENJE POSLOVNIH PARTNERA, ELEKTRONIČKO i TELEFONSKO IZRAVNO PROMICANJE

Dotični One osobe, koje su preko različitih kanala dale suglasnost (npr. prilikom sklapanja ugovora, tijekom telemarketing poziva i sl.). Dali su suglaznost za obradu podataka glede primanja poziva za izravno nalaženje poslovnih partnera i za druge vrste izravnih stupanja u kontakt.

One osobe, s kojima je metaloBox vezan ugovorom.

Cilj obrade podataka Izvršavanje poziva za izravno nalaženje poslovnih partnera: Informiranje o metaloBox proizvodima, uslugama, promocijama za one osobe, koje su bile u ugovornoj vezi s metaloBox-om: Promicanje usluge ili proizvoda koji su slični kao oni, koje je Dotični koristio.

Krug obrađenih podataka Ime, adresa e-pošte, broj telefona (fiksni ili mobitel)

Pravna osnova obrađenih podataka Suglasnost

Opravdani interes u vezi onih osoba, koje su bile su s metaloBox-om u ugovornom odnosu

Izvršitelj obrade podataka Pružalac usluge slanja masovne E-pošte: The Rocket Science Group, LLC-t (675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308) – Mailchimp Uporaba aplikacije za slanje E-pošte

Gemini-IT Magyarország Kft, 8000 Székesfehérvár, Had u. 1-3.

Razdoblje obrade podataka Do povlačenja suglasnosti

U vezi s onim osobama s kojima je metaloBox bio u ugovornom odnosu: do protesta Dotičnog.

Ostalo Naziv opravdanog interesa: izravno pridobivanje poslovnih partnera izravni marketing) (točka (47) preambule Uredbe o zaštiti osobnih podataka).

MetaloBox osigurava mogućnost ulaganja prigovora (odjavljivanja). Ako Dotični izjavi da ne želi da ga metaloBox kontaktira zbog reklama, onda metaloBox ove podatke briše i neće ih u ove svrhe iskoristiti.

e.) INFORMACIJE O USLUGAMA metaloBox-a

Dotični Osobe koje koriste usluge metaloBox-a

Cilj obrade podataka Održavanje kontakta povodom usluga koje metaloBox nudi u vezi s održavanjem ugovora.

Krug obrađenih podataka Ime, adresa, telefon, Adresa e-pošte (po potrebi)

Pravna osnova obrađenih podataka Ispunjavanje ugovora

Izvršitelj obrade podataka Pružalac usluge slanja masovne E-pošte: The Rocket Science Group, LLC-t (675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308) – Mailchimp Uporaba aplikacije za slanje E-pošte

Gemini-IT d.o.o., Had ulica 1-3, 8000 Szekesfehervar

Razdoblje obrade podataka Do vremena korištenja usluga

Ako je Dotični dao suglasnost za izravno stupanje u kontakt s potencijalnim klijentima, tako da u daljem tekstu vidi točke j) i k).

Ostalo Ovo rukovanje podacima sadrži u sebi informacije koje se ne mogu zanemariti a povezane su s pružanjem usluga za davanje informacija pomoću e-pošte, telefonom, ili slanjem pisanih poruka od metaloBox-a (tzv. sustavne poruke i informacije), tako da se od ovih informacija ne može ispisati, odnosno, ove se informacije ne mogu odbiti.

f) OSTALA KOMUNIKACIJA, OBRADA PRIGOVORA

Dotični Osoba koja kod metaloBox-a uzima podatke, ili osoba koja ulaže prigovor.

Cilj obrade podataka U slučaju stupanja u kontakt od strane Dotičnog, rukovanje podacima ovisi o cilju (npr. odgovaranje na pristiglu E-poštu, konkretno rješavanje prigovora uz informiranje o poduzetim koracima i sl.)

Krug obrađenih podataka Ime, adresa e-pošte, telefon, adresa stanovanja (ovisno od toga, je li Dotični, onaj, koji priopćava podatke, i preko kojih kanala se obavlja komunikacija)

Pravna osnova obrađenih podataka Opravdani interes

Izvršitelj obrade podataka Gemini-IT d.o.o., Had ulica 1-3, 8000 Szekesfehervar

Razdoblje obrade podataka Ovisno od komunikacije, odnosno vrste prigovora, ali u svakom slučaju najmanje do 3 godine od rješavanja prigovora.

Ostalo Naziv opravdanog interesa: naknadno dokazivanje u komunikaciji s klijentima, administriranje prigovora, osiguranje kvalitete.

g) NADZOR KAMERAMA

Dotični Osobe koje pristupaju u prostorije metaloBox-a

Cilj obrade podataka Zaštita života i fizičkog zdravlja radnika i ostalih.

Zaštita i čuvanje značajnog financijskog prometa koji se odvija u sjedištu i podružnicama metaloBox-a kao i očuvanje opreme znatne vrijednosti, aparata, tehnike opreme i drugih predmeta od vrijednosti.

Sustav kamera koji se u ove svrhe koristi predstavlja sigurnosno rješenje koji služi kod nesreća, kao i za prevenciju od protuzakonitih djela, kao i za dokazivanje primijećenih prekršaja u okviru sudskog postupka i postupaka nadležnih vlasti.

Krug obrađenih podataka Preslika fotografije i portret, nadzirano ponašanje

Pravna osnova obrađenih podataka Opravdani interes u slučaju zaposlenika metaloBox-a.

Suglasnost u vezi Dotičnog, odnosno u vezi treće osobe koja je ušla u prostorije metaloBox-a, i suglasnost dala ulaskom. Informacije o Suglasnosti skreću pozornost i nalaze se okačene u prostorijama.

Izvršitelj obrade podataka Gemini-IT d.o.o., Had ulica 1-3, 8000 Szekesfehervar

Razdoblje obrade podataka U nedostatku uporabe 2(dva) tjedna nakon pravljenja snimke.

Adresirani U slučaju prekršajnog ili kaznenog postupka, sud i nadležne vlasti koje provode postupke.

Ostalo Naziv opravdanog interesa: osobna zaštita i zaštita imovine.

MetaloBox postavlja kamere u vidokrugu i pod kutom koji je sukladan s utvrđenim ciljem osobne zaštite i zaštita imovine. Kamere snimaju samo slike, za snimanje zvuka nisu upotrebljive.

Točne postavke i montaža kamera, snimljeni događaji, funkcije, i vidni kut kamera, registrirani su u MetaloBox pravilniku kamera, a ovo se na zahtjev može provjeriti nakon ulaska u prostorije MetaloBox-a.

Za pregled i provjeru ovlasti imaju odgovarajući suradnici MetaloBox-a.

i) OSTVARIVANJE ZAHTJEVA, PRAVNI SPOROVI, POSTUPCI NADLEŽNIH VLASTI

Dotični One osobe,protiv kojih metaloBox ostvari svoj zahtjev (npr. metaloBox pošalje pismo opomene ili pokreće pravni postupak u cilju naplate),ili osobe koje protiv metaloBox-a ostvare zahtjev.

Povodom postupka provedenog od nadležnih vlasti, Dotični može odlučiti o osobnim podacima.

Cilj obrade podataka Ostvarivanje i naplata potraživanja metaloBox-a, u slučaju naplate potraživanja od metaloBox-a, dokazivanje stava metaloBox-a, upiti nadležnih vlasti, ispunjavanje poziva.

Krug obrađenih podataka Ime, adresa stanovanja, E-pošta, telefon, ostale informacije u vezi zahtjeva.

Pravna osnova obrađenih podataka Opravdani interes

Ispunjavanje pravnih obveza.

Izvršitelj obrade podataka Andreja Files-Ruzic, Uska bb, 40000 ČAKOVEC

Razdoblje obrade podataka 8 godina nakon pravomoćnog zaključivanja potraživanja ili postupka.

Adresirani Po potrebi pravni zastupnik

nadležne vlasti

Ostalo Naziv opravdanog interesa: naplata potraživanja, ostvariva, pravna zaštita.

j) „ROBINSON LISTA”

Dotični One osobe, koje su se protivile kontaktiranju u cilju izravnog uspostavljanja poslovnog odnosa.

Cilj obrade podataka Preventiva postupka bespravnog rukovanja podacima.

Krug obrađenih podataka E-pošta adresa, telefon, ime

Pravna osnova obrađenih podataka Opravdani interes

Izvršitelj obrade podataka metaloBox d.o.o.

Razdoblje obrade podataka Do davanja suglasnosti

Ostalo Naziv opravdanog interesa: interes metaloBox-a da odgovara važećim propisima o zaštiti podataka i drugim pravnim propisima, odnosno da udovolji zahtjevu za samoodređenje Dotičnog.

k) KONTAKT OSOBE POSLOVNIH PARTNERA

Dotični Kontakt osobe poslovnih partnera

Cilj obrade podataka Osiguranje stalne komunikacije bez prepreka u cilju održavanja ugovornih veza, zbog čega je potrebno da metaloBox upozna podatke kontakt osoba.

Krug obrađenih podataka Ime, E-pošta adresa, telefon, povezano ime tvrtke i eventualno funkcija kontakt osobe

Pravna osnova obrađenih podataka Opravdani interes

Izvršitelj obrade podataka metaloBox d.o.o.

Razdoblje obrade podataka Pravomoćnost ugovora koji daje osnovu, odnosno, ako osobni podatak se nalazi u ugovoru ili na fakturi koja se izdaje, onda prema propisima koji se odnose na knjigovodstvene spise metaloBox pohranjuje ove spise 8 godina

Ostalo Naziv opravdanog interesa: Osiguravanje potrebnog komuniciranja u slučaju ispunjavanja ugovora sklopljenog s trećim osobama.

5. Obrada podataka

5.1. Izvršitelj obrade podataka je ona fizička ili pravna osoba ili bilo koji drugi organ, koji u ime voditelja obrade podataka obrađuje podatke. Obrada podataka ne znači pravo na donošenje odluke u vezi podataka: Izvršitelj obrade podataka rukuje podacima i odlukama voditelja obrade podataka.

5.2. MetaloBox je povodom detaljnog informiranja u vezi rukovanja pojedinih podataka upoznao Izvršitelja obrade podataka i njihove zadaće (vidi gornju točku 4.). S obzirom na to, da ovo priopćenje nije primjenjivo za davanje naziva svim Izvršiteljima obrade podataka, zato prikazujemo sažetak u kome metaloBox koristi usluge koje je pružio Izvršitelj obrade podataka:

a) transport

b) održavanje spremnika u pogonu

c) usluga koja daje potporu informatičkom sustavu

d) usluga slanja biltena i masovnih poruka E-pošte

e) osiguranje i nadzor softvera za upravljanje poduzećem

f) preuzimanje oglasa i slanje prema metaloBox-u (vanjska mjesta za preuzimanje oglasa)

g) komercijalisti

h) osiguranje i nadzor softvera za izdavanje faktura

i) izdavanje faktura

j) knjigovodstvo

5.3. U jedinstvenim slučajevima (promocija i sl.) metaloBox može koristiti usluge drugog Izvršitelja obrade podataka, o kome se daju upute u dijelu uvjeta za sudjelovanje u pružanju usluga.

5.4. Izvršitelj obrade podataka ne može donijeti konkretnu odluku az rukovanje podacima, one osobne podatke koji mu stoje na raspolaganju može obraditi isključivo prema pravilima metaloBox-a, za svoje potrebe ne može obavljati obrade podataka, a osobne podatke je obvezan pohraniti i sačuvati.

6. Slanje podataka

6.1. Kod pojedinih rukovanja podacima metaloBox je nabrojio adresirane za prosljeđivanje podataka, odnosno, njihove kategorije.

6.2. Nadalje, metaloBox prema opravdanim interesima (npr. iz administracijskih razloga stvara jedinstvenu središnju evidenciju na razini grupe poduzeća) te može slati osobne podatke tvrtkama unutar grupacije, kako slijedi:

metaloBox BH d.o.o. 78000 BANJA LUKA Vladike Platona br 3.

metaloBox Bohemia s.r.o. 66902 ZNOJMO Mariánské náměstí 965/6.

METALOBOX Kft. 8000 SZEKESFEHERVAR Had u. 1-3.

metaloBox d.o.o. 9000 MURSKA SOBOTA Obrtna ulica 28

METALOBOX GMBH 1300 WIEN-FLUGHAFEN Office Park 1. Top B02

METALOBOX ROMÂNIA, SRL 310058 ARAD Str.Dorobantilor, nr.78,et.1, birou 6, jud.Arad

metaloBox ROM-SUD SRL 520033 SFANTU GHEORGHE Str. Părâului, Nr. 6 Jud. Covasna

Priopćavamo Vam da je u skupini tvrtki MetaloBox Kft cilj i obrade podataka i i sredstava utvrđuje Metalobox, sukladno tome, Metalobox grupa formira grupu poduzeća u smislu GDPR kojoj Metalobox koja kontrolira društvo Grupe, a ostatak skupine društva kontrolira poduzetništvo koje ono kontrolira.

6.3. Prijenos osobnih podataka Dotičnog trećim osobama koje imaju poslovni udjel ili pružaju usluge koje pripadaju Metalobox-u se - djelomice ili u cijelosti - kupuju (voditelj obrada podataka i pravne sukcesije). U takvim slučajevima, osobni podaci pohranjeni od strane Metalobox-a za Dotičnog se mogu prenijeti, transakcija je u potpunosti opravdana. Za takav prijenos podataka nije potrebno prije od Dotičnog zatražiti suglasnost, ali Metalobox će unaprijed obavijestiti o Dotičnog ako Dotični prosvjedi protiv prijenosa podataka, onda do prijenosa njegovih podataka neće doći.

6.4. U slučaju automatiziranog rukovanja podacima Dotičnog, prema Suglasnosti ili prema ispunjavanju ugovora – onako kako je dato za metaloBox– na obrađene podatke može zahtijevati, da metaloBox, ako je to tehnički izvodljivo, u čitkom, u širokom krugu korištenom formatu koji se može čitati strojno, proslijedi podatke voditelju obrade podataka; adresirani voditelj obrade podataka će podatke za prijenos dobiti od Dotičnog. U slučaju spriječenosti ovakvog prijenosa podataka metaloBox će Dotičnog izvijestiti u prihvatljivom vremenu.

6.5. MetaloBox ima obvezu i pravo da sve osobne podatke koji mu stoje na raspolaganju i pravilno su pohranjeni predati nadležnim organima, na čega ga obvezuju propisi ili pravomoćna odluka nadležnih organa. MetaloBox ne može biti odgovoran zbog ovakvog slanja podataka, niti može biti odgovoran za bilo kakve posljedice.

7. Prijenos podataka u treću zemlju

7.1. Voditelju obrade podataka sa sjedištem u trećoj zemlji (koja nije članica EEZ) metaloBox ne prenosi osobne podatke.

7.2. U datom slučaju metaloBox može koristiti podatke od izvršitelja obrade koji ima sjedište u trećoj zemlji. U cilju pojedinih slanja masovnih poruka, može koristiti uslužnik MailChimp, The Rocket Science Group, LLC-t (675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308). Mailchimp je 2016-e prihvatio rad pod tzv.Privacy Shield-om koji omogućuje pravno prihvatljiv prijenos podataka između Europske Unije i Sjedinjenih Američkih Država između voditelja obrade podataka i Izvršitelja obrade podataka.

8. Sigurnost podataka

8.1. MetaloBox se po relevantnim propisima stara o odgovarajućoj sigurnosti podataka.

8.2. MetaloBox posebno među mjerama za sigurnost podataka i tehničkih i organizacijskih mjera će utvrditi pravila postupka, kojima se osigurava da će obrađeni podaci biti zaštićeni od neovlaštenog pristupa, izmjene, prijenosa, objavljivanja, brisanja, uništenja ili slučajnog uništenja ili od oštećenja i da ne postane nedostupan zbog promjena u tehnologiji.

8.3. MetaloBox prilikom definiranja poduzetih i primjenjenih mjera za sigurnost podataka definiciju i primjenu mjera za sigurnost podataka uzima u obzir trenutnu razinu razvijenosti tehnologije. Među nekoliko mogućih rješenja za rukovanje podacima i Metalobox odabire koja pruža višu razinu zaštite osobnih podataka, osim ako bi to bilo nesrazmjerna poteškoća u radu MetaloBox-a. U MetaloBox-u ti zahtjevi se provjeravaju podataka Izvršitelja obrade.

8.4. MetaloBox se obvezuje da će bilo kojoj trećoj strani koja mu pošalje podatke ili preda, skrenuti pozornost na obvezu pridržavanja gore navedenog. Međutim, a slučaju pravilnog prijenosa podataka, metaloBox ne prihvaća odgovornost za štetu uzrokovanu zakonitom primatelju robe u slučaju prijenosa od strane metaloBox-a.

8.5. MetaloBox je obvezan pridržavati se gore navedenih pravila rukovanja i zaštite osobnih podataka za sve svoje suradnike, koji su povezani s njim kroz radni odnos ili drugi pravni odnos, i obvezan je pridržavati se principa zaštite podataka.

9. Prava Dotičnog u vezi obrade njegovih osobnih podataka

9.1. Dotični može bilo kada, na kontaktima koji su ovdje navedeni, zatražiti informacije o rukovanjima podacima, može zatražiti ispravke, brisanje ili ograničavanje rukovanja odnosno može protestirati protiv obrade ovakvih osobnih podataka. Osim toga Dotični ima pravo na prijenos podataka.

9.2. MetaloBox bez odgode, ali u svakom slučaju u roku od mjesec dana od primitka zahtjeva, može obavijestiti Dotičnog o mjerama kao odgovoru na zahtjev kako slijedi. Ako je potrebno, s obzirom na složenost i broj zahtjeva, zahtjev, ovaj rok se može produžiti za dva mjeseca. Produljenje razdoblja MetaloBox- navodeći razloge kašnjenja - mora objasniti u roku od mjesec dana od primitka zahtjeva za date informacije. Ako je zahtjev primljen elektroničkim putem, informacije također se mogu slati elektronički, osim ako Dotični zahtijeva drugačije. Ako utvrdimo da nije potrebno poduzimati mjere, onda ćemo bez odgode, a najkasnije u roku od mjesec dana od primitka zahtjeva informirati Dotičnog o razlozima obustavljanja mjera, kao i da ima pravo uložiti prigovor Institutu za zaštitu podataka, kao i da se može žaliti nadležnoj službi zaštite podataka, kao i da ima pravo na pravni lijek u okviru sudskog postupka.

9.3. Ispunjavanje zahtjeva je besplatno, međutim, ako je zahtjev nedvojbeno bez osnova ili ima izuzetno puno ponavljanja u sebi, - te je pretjeran, onda s obzirom na postojanje administracijskih troškova, može se zaračunati prihvatljiva nagrada za rad, ili može odbiti ispunjavanje zahtjeva.

9.4. Ako povodom mjesta boravka Dotičnog podnosioca zahtjeva postoje osnovane sumnje, mogu se tražiti dodatne osobne informacije u cilju utvrđivanja identiteta.

9.5. Na zahtjev Dotičnog, metaloBox će dati informaciju je li obrada osobnih podataka u tijeku, a ako je tako, Dotični pravo na osobne podatke koje drži metaloBox ili ih koristi za rukovanje podacima s razredima podataka Dotičnog, za razred Adresiranog kome su osobne podatke priopćili ili će ih priopćiti, za planirano razdoblje rukovanja podacima, ili uzimanjem u obzir razdoblje kao i da dobije pristup izvoru informacija.

9.6. Na zahtjev, metaloBox će presliku predmeta rukovanja podacima predati Dotičnom na raspolaganje. Dalje preslike koje je Dotični tražio, zasnivaju se na administracijskim troškovima, razumno određena i naplaćena naknada se može tražiti. Ako je Dotični podnio zahtjev elektronskim putem, onda informacije trebaju biti dostupne u elektroničkom obliku koji se naširoko koristi, osim ako Dotični nije drugačije zatražio.

9.7. Dotični može tražiti ispravljanje netočnih podataka i ima pravo zatražiti dopunu podataka s nedostatkom.

9.8. Dotični može zatražiti da metaloBox izbriše osobne podatke ako

a) za iste više nema potrebe, za onaj cilj, zbog kojeg su uzeti, i zbog kojeg je rukovanje podacima već obavljeno;

b) ako Dotični povuče Suglasnost i nema više druge pravne osnove za rukovanje podacima;

c) ako vrijede uvjeti 9.13. točke;

d) ako je rukovanje podacima protupravno;

e) ako pravna obveza nalaže metaloBox-u da na koncu izbriše podatke,

f) Dotični je maloljetnik koji još nema punih 16. godina života.

9.9. MetaloBox na gore navedeni zahtjev briše podatke, izuzev, ako je dalje rukovanje podacima potrebno

a) za slobodu davanja mnijenja i za upražnjavanje slobode informiranja,

b) ispunjavanje propisanih obveza koji se odnose na metaloBox,

c) predlaganje pravnih zahtjeva, provođenje odnosno zaštita istih.

9.10. Na zahtjev Dotičnog metaloBox ograničava rukovanje podacima, ako

a) Dotični osporava točnost osobnih podataka, u ovom slučaju, ograničavanje se odnosi na ono razdoblje, koje omogućuje kontroliranje točnosti podataka,

b) mada je rukovanje podacima protupravno, Dotični je protiv brisanja, i umjesto toga traži ograničavanje,

c) metaloBox više nema potrebe za obradu podataka, ali je Dotičnom ovo potrebno zbog pravnih zahtjeva i njihovog provođenja, predlaganja, odnosno zaštite,

d) Dotični je prigovorio prema točki 13. protiv podataka za rukovanje, u kom slučaju se ograničenje odnosi na ono razdoblje, dok se ne utvrdi, imaju li argumenti voditelja obrade podataka prednost u odnosu na opravdane argumente Dotičnog.

9.11. Ako rukovanje podacima prema prethodno postane predmet ograničenja kao što je gore opisano, takve osobne podatke - s iznimkom za pohranu – mogu da se obrade samo u slučaju suglasnosti Dotičnog, ili za ulaganje, provođenje, obranu pravnog zahtjeva, ili u cilju obrane prava duge osobe, ili zbog interesa Unije, ili drugih javnih interesa jedne od zemalja članica Unije. O ukidanju ograničenja metaloBox će obavijestiti Dotičnog.

9.12. O popravci, otkazu ili ograničenju metaloBox obavještava Dotičnog i sve one, kojima su podaci već ranije preneseni. Obavijest će metaloBox zanemariti, ako se to pokaže nemogućim ili treba puno truda. Ako je metaloBox objavio osobni podatak u javnost i mora to brisati, onda će uzimanjem dostupne tehnologije u obzir i uz troškove ostvarivanja izvršiti očekivane racionalne korake – u cilju da informira voditelja obrade podataka koji obrađuje podatke, da je Dotični od njih zahtijevao poveznice koje ukazuju na dotične osobne podatke ili preslike osobnih podataka, odnosno brisanja dvostrukih primjeraka.

9.13. Dotični može protestirati protiv obrade osobnih podataka,

a) ako se desi na osnovu opravdanog interesa; u ovom slučaju, rukovanje podacima se ne može nastaviti, osim ako unatoč interesima, pravima i slobodama Dotičnog postoje prisilni razlozi koji uživaju prednost, ili postoje razlozi, koji se povezuju s podnošenjem pravnih zahtjeva i provođenjem ili zaštitom istih,

b) ako se dogodi ili povezuje s izravnim pronalaženjem klijenata; u ovom slučaju i iz ovog cilja rukovanje podacima u daljnjem tekstu se ne može nastaviti.

U slučaju protesta su mjerodavne i točke 9.2-9.4..

9.14. Temeljem prava na prenošenje podataka, Dotični s jedne strane može tražiti da od metaloBox-a, ako je to tehnički izvodljivo u jasnom u širokom krugu korištenom formatu koji se može čitati strojem dobije svoje obrađene osobne podatke i ovo može proslijediti bilo koji voditelj obrade podataka, a drugo, može tražiti prijenos podataka prema točki 6.4. pont od metaloBox-a.

9.15. Ako metaloBox Dotičnom ne ispunjava zahtjev prema gore navedenom, najkasnije u roku od jednog mjeseca od pristizanja zahtjeva mora dati informacije o razlozima istog.

9.16. Ako Dotični smatra da je došlo do zloupotrebe njegovih osobnih prava onda molimo, da Vašu primjedbu prijavite prema metaloBox-u na jednoj od dolje navedenih kontakta.

9.17. Neovisno od informacija metaloBox-a možete se obratiti i nadležnim vlastima. Ako se odlučite na ovaj korak, onda možete poslati prijavu na sljedeću adresu:

AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

Adresa: Martićeva ulica 14, HR-10000 Zagreb

Poštanska adresa: Martićeva 14, 10000 Zagreb.

Telefon: +385 (0)1 4609-000

E-pošta: azop@azop.hr

9.18. Ako iskusite bespravno rukovanje podacima, možete pokrenuti i građansku parnicu. Odluka spada pod nadležnost suda. Parnica se može pokrenuti i na sudu prema mjestu stanovanja (na dolje navedenim poveznicama naći ćete listu i adrese sudova:

https://pravosudje.gov.hr/pristup-informacijama-6341/ostale-informacije/pravosudna-tijela-rh/opcinski-sudovi-6412/6412

10. Izmjene informacija o privatnosti objavljuju se na Internetskoj stranici. Uvijek se može koristiti aktualne iformacije o zaštiti podatakaza obradu osobnih podataka, čak i u slučaju, ako je Dotični prilikom registracije, odnosno, ako su njegovi osobni podaci prilkom predaje na drugi način bili pravomoćni prema ranijim informacijama o privatnosti.

11. Kontakt

11.1. Ako imate pitanja, primjedbi ili zahtjeva, povodom ove informacije o privatnosti, željeli biste uložiti prigovor, , ili želite upražnjavati Vaša prava, stupite s nama u kontak kako slijedi:

Ime: metaloBox d.o.o.

E-pošta: info@metalobox.hr

Telefon: +385 40 384-544

Sjedište: Dr.Ivana Novaka 38, 40000 Čakovec

Matični broj: 070086619

Porezni broj: 91253344513


12. Pravomoćnost

Ova informacija o privatnosti stupa na snagu od 25. svibnja 2018-e.

COOKIE PRAVILNIK

Što je cookie(kolačić)?

Kolačić je siguran tekstualna datoteka koja se pohranjuje na web-mjestu na računalu ili mobilnom uređaju na kojem se nalazite. Stranica datoteka se koristi za identifikaciju Vaše prisutnosti i djeluje s ciljem da prilagodite svoj posjet automatski kako bi zadovoljili Vaše potrebe. Kada posjetite Internetsku stranicu metaloBox, može se dogoditi da naš poslužitelj ima cookie datoteke na računalu. Web-preglednik može zatražiti da se prihvate ove datoteke, osim ako ste postavili svoj preglednik da automatski prihvaća sve kolačiće.

Zašto koristimo kolačiće?

Kolačići najprije pružaju uslugu našim klijentima, i imaju za ulogu, da povećaju usluge našim klijentima, i imaju ulogu na stranici metaloBox u vidu povećavanja relevancije i sposobnosti reagiranja.

Uporabom kolačića možemo pružiti sljedeće:

• Brz i jednostavan pristup svim sadržajima.

• Praćenje elemenata koji se nalaze u kolicima za kupovinu.

• Praćenje uzoraka prometa i praćenje ponašanja i preferencija posjetilaca, što omogućava razvijanje naše Internetske stranice.

• Mogućnost podjele Internetske stranice na stranicama društvenih medija.

Vaša suglasnost

Uporabom naše Internetske stranice i pregledavanjem sadržaja, vi dajete suglasnost da koristimo kolačiće sukladno s našim smjernicama o zaštiti podataka. Ako ne želite dopustiti postavljanje kolačića imate mogućnost da ih blokirate. Međutim, ne zaboravite, blokirate li kolačiće, naša Internetska stranica neće funkcionirati optimalno.

Bitno upozorenje u vezi s kolačićima: Kolačiće i podatke prikupljene pomoću kolačića ne prodajemo trećim osobama.

MetaloBox koristi tri tipa kolačića na ovoj stranici:

    1. Strogo obvezni kolačići-k

    2. kolačići učinkovitosti

1.

Vrsta kolačića: Strogo obvezan cookie (kolačić)

Funkcija: Ovi kolačići omogućuju navigaciju na Internetskoj stranici, odnosno, dopuštaju korištenje funkcija stranice.

Skuplja osobne podatke: Da, ali... Prikupljene podatke pohranjujemo samo privremeno.

2.

Vrsta kolačića: Cookie(kolačić) učinkovitosti

Funkcija: Ovi kolačići služe kako bi razumjeli na koji način posjetioci koriste Internetsku stranicu, kako bi mogli razviti funkcioniranje Internetske stranice i kako bi mogli izmijeniti tipove ponuđenih sadržaja. Uglavnom ovakve naloge vrše neovisna poduzeća za mjerenje i istraživanje („poduzeća trećih osoba“). One kolačiće koje su ova poduzeća stvorila nazivamo „kolačićima koja potiču od trećih osoba”.

Prikuplja osobne podatke: Da, ali prikupljene informacije identificira samo računar, a ne i osobnu identifikaciju. Prikupljanje podataka obavlja se bez imena.

Blokiranje kolačića

Ako ne želite pohraniti kolačiće na vašem računalu, pomoću Vašeg Web preglednika možete onemogućiti kolačiće. Obratite pozornost, da ako onemogućite kolačiće, moguće je da naša Internetska stranica i druge Internetske stranice mjestima neće raditi optimalno.